Information

Behöver du rådgivning?

Problem på byggarbetsplatsen?

Brottas du också med problem på bygget?

Enligt en undersökning av SKOP har de flesta byggföretag i Stockholm problem med material på byggarbetsplatsen. De största problemen är platsbrist, skador, stöld och oordning.

1-2 TIMMAR per dag går åt till att leta/flytta byggmaterial – en genomsnittlig förlust på 140 000 kronor per person och år.

EN AV FEM uppger att bygget stannar varje vecka på grund av materialbrist, ofta orsakat av ändrade förutsättningar och sena leveranser. Fördyrade och försenade byggen blir resultatet.

ÖVER HÄLFTEN vill ha allmän rådgivning av sin byggmaterialleverantör.

47 PROCENT får ingen eller oregelbunden leveransavisering. Det försvårar och fördyrar materialhanteringen.

Känner du igen dig? Hos oss får du alltid leveransaviseringar. Vi kan hjälpa dig med mellanlagring under byggtiden och leverera i byggordning med kran ända in på bygget. Med 100% Proffs slipper du leta, flytta och bära runt på material. Läs mer om våra tjänster.