Information

Vill du snacka utbildningar för byggproffs?

Har du koll på äta? – info

Det är lätt att missa ersättning för jobb som du har gjort om du inte har koll på dina ätor och dokumentation. Vet du verkligen om du får betalt för allt arbete och material?

Den här utbildningen lär dig att hantera ätor för att du inte ska missa att få betalt för dem.

Det finns många steg i ätornas livscykel som gör att du som byggare kan förlora pengar. Du kanske inte upptäcker att det är en äta, eller så anmäler du inte ätan på rätt sätt enligt det strikta regelverket. Om du missar att dokumentera arbetstid och material noggrant kan beställaren ifrågasätta kostnaden.

På kursen ”ÄTA – hantering och juridik” lär du dig mer om standardavtalen, effektiva rutiner och dokumentation. Det hjälper dig att prissätta, bevaka och ta betalt för dina ÄTOR.

Gå en proffsig utbildning och få betalt för allt ditt jobb!

Målgrupp

Byggare som har företagskunder (avtalen AB04/ABT06) och ansvarar för att bevaka och prissätta ÄTOR.

Utbildningens innehåll

  • Standardkontraktens regler om ÄTA-hantering (AB04/ABT06)
  • Hur du har kontroll över dina ÄTOR
  • Hur du motiverar dina ÄTOR
  • Hur du prissätter en ÄTA
  • Tips och erfarenheter

Fika, lunch, en bok med AB04 och digital dokumentation ingår.

Se våra utbildningar här

I nuläget arrangerar vi bara företagsanpassade utbildningar.

Är du intresserad av att boka den här utbildningen för ditt företag? Maila oss på info@100procentproffs.se.