Information

Vill du snacka med rektorn?

Hållbart byggande

Håller du måttet?

Hållbart byggande

Uppdragsgivare och myndigheter lägger allt större vikt vid miljöaspekten. Har du det som krävs för att möta kundernas och kommande reglers ökande krav? Den här utbildningen ger dig de nödvändiga kunskaperna som leder till bättre affärer och ett grönare samvete.

Del 1 – Byggandets miljöbelastning
Beskrivning av vilka miljöproblem som byggandet genererar. Vi diskuterar till exempel konsekvenser av energiförbrukning, kemikalier och att använda resurser effektivt.

Del 2 – Lågenergibyggande och NNE
Redan 2021 skärps de svenska byggreglerna dramatiskt till det som kallas ”nära noll energi-hus” vid renovering och nyproduktion. Vi går igenom vad förändringarna betyder och pratar om praktisk byggfysik som isolering, fukt och täthet.

Del 3 – Kemikalier i byggandet och BASTA
Vi reder ut vad BASTA är och hur det kan användas för att minimera kemikalierna i ett byggprojekt.

Del 4 – Hållbara material och lösningar
Vi diskuterar och demonstrerar exempel på hållbara byggmaterial.

Se våra utbildningar här

I nuläget arrangerar vi bara företagsanpassade utbildningar.

Är du intresserad av att boka den här utbildningen för ditt företag? Maila oss på info@100procentproffs.se. Eller fyll i formuläret här nedanför.