Information

Vill du snacka med rektorn?

Heta arbeten – info

Heta arbeten som svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell är exempel på arbeten som innefattar uppvärmning eller gnistbildning. Det kan orsaka brand och skador på personer och materiel.

Om du inte har denna utbildning och orsakar en brand eller skador under heta arbeten, då kan du bli ansvarig och skadeståndsskyldig på stora belopp.

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvariga, brandvakter och personer som utför brandfarliga heta arbeten är utbildade och har certifikat.

Den här utbildningen ger dig som är arbetsledare, entreprenör eller företagsledare kunskap om risker, ansvar och förebyggande åtgärder för att undvika brand eller skador. Du får ett certifikat som gäller i fem år för heta arbeten.

I nuläget arrangerar vi bara företagsanpassade utbildningar.

Är du intresserad av att boka den här utbildningen för ditt företag? Maila oss på info@100procentproffs.se. Eller fyll i formuläret här nedanför.

Se våra utbildningar här