Information

Vill du snacka med rektorn?

Arbetsmiljö BasP BasU hos 100% Proffs

Bas-P/Bas-U – info

Arbetsmiljö BasP BasU hos 100% Proffs

I vår bransch sker dessvärre allvarliga olyckor. Byggentreprenörer måste enligt lag ha kompetens inom Bas-P/Bas-U (Byggarbetsmiljösamordnare Projekt/Utförande).

Du får de nödvändiga kunskaperna inom bland annat lagar, ansvar, risker och sanktionsavgifter. Välkommen!

Har du frågor om denna utbildning? Maila Dan Johansson eller ring 08-749 49 52.

Se våra utbildningar här