Information

Vill du snacka med rektorn?

Arbetsmiljö BasP BasU hos 100% Proffs

Bas-P/Bas-U – info

Arbetsmiljö BasP BasU hos 100% Proffs

I vår bransch sker dessvärre allvarliga olyckor. Byggentreprenörer måste enligt lag ha kompetens inom Bas-P/Bas-U (Byggarbetsmiljösamordnare Projekt/Utförande).

Du får de nödvändiga kunskaperna inom bland annat lagar, ansvar, risker och sanktionsavgifter. Välkommen!

I nuläget arrangerar vi bara företagsanpassade utbildningar.

Är du intresserad av att boka den här utbildningen för ditt företag? Maila oss på info@100procentproffs.se. Eller fyll i formuläret här nedanför.

Se våra utbildningar här