Information

Vill du snacka med rektorn?

100% Proffs byggvaruhus erbjuder kort utbildning för snickare och andra byggproffs.

Säkra lyft – info

100% Proffs byggvaruhus erbjuder kort utbildning för snickare och andra byggproffs.

Lyftanordningar och lyftredskap är nödvändiga i branschen, men felaktig användning kan orsaka olyckor och skador på människor och material. Arbetsgivaren måste ha dokumenterat den anställdes kunskaper inom säker användning av utrustningen.

Denna utbildning går igenom bland annat risker, lastkoppling, planering, lagar och skyldigheter. Utbildningen gäller oavsett bransch, sammanhang och vilken sorts last det är. Alla kursdeltagare erhåller certifikat för Säkra lyft och lastkoppling.

Utbildningen gäller för

  • dig som hanterar och genomför lyften med t.ex. travers, mobilkran, tornkran, pelarlift, telfers eller annan lyftanordning
  • dig som agerar lastkopplare och signalman och kopplar lyftredskap till lyftanordningar
  • arbetsledare och skyddsombud som planerar arbetet

Innehåll

  • Vad är ett lyftredskap och olika typer av lyftredskap
  • Hur man signalerar
  • Lastkoppling och vikt av rätt utförande, redskap och vinklar
  • Planering
  • Kontroll av lyftredskap och lyftanordningar
  • Lagar, föreskrifter och förordningar som gäller
  • Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter

I nuläget arrangerar vi bara företagsanpassade utbildningar.

Är du intresserad av att boka den här utbildningen för ditt företag? Maila oss på info@100procentproffs.se. Eller fyll i formuläret här nedanför.

Se våra utbildningar här