Information

Vill du snacka med rektorn?

100% Proffs byggvaruhus erbjuder utbildning och certifiering i Skotta säkert.

Skotta säkert – info

100% Proffs byggvaruhus erbjuder utbildning och certifiering i Skotta säkert.

Slarvig takskottning orsakar skador för många miljoner kronor varje år. Skotta säkert är ett utbildningsprojekt som ska öka säkerheten och öka kvaliteten i branschen.

De flesta av landets försäkringsbolag ställer krav på att fastighetsägare anlitar företag med utbildning och licens enligt Skotta säkert. Med hjälp av utbildning och krav på licensiering vill försäkringsbolag, fastighetsägare och takentreprenörer komma till rätta med problemen.

Utbildningens mål:

  • Skapa en bättre arbetsmiljö för dig som skottar på taken
  • Minska antalet materialskador på taken
  • Minska antalet skador på annans egendom
  • Minimera farorna för allmänheten
  • Stoppa oseriösa aktörer

Du får material och certifiering som licenserad takskottare som gäller i fem år.

I nuläget arrangerar vi bara företagsanpassade utbildningar.

Är du intresserad av att boka den här utbildningen för ditt företag? Maila oss på info@100procentproffs.se. Eller fyll i formuläret här nedanför.

Se våra utbildningar här