Information

Vill du snacka med rektorn?

Utbildning: Våtrum/tätskikt

Välkommen till utbildning i våtrum/tätskiktsbehörighet.

Kurs 1. Tätskiktskurs, teori

Tvådagarskurs för plattsättare och arbetsledare/företagsledare. Kursen innehåller detaljerad genomgång av branschreglerna, samt av krav på underlag, konstruktioner och av arbetsutförande. Dessutom ingår materialkunskap och genomgång av riktlinjer för färdigt arbete.

Kurs 2. Behörighetskurs för företagen

Endagskurs för arbetsledare/företagsledare som är våtrumsansvarig i företaget och enmansföretagare. Genomgången kurs 1 och kurs 2 krävs för ansökan om behörighet för företaget.

Kursen innehåller en stor del entreprenadjuridik, en översikt av svensk bygglagstiftning samt information om de juridiska kraven och konsekvenserna av behörighet och fackmässigt arbete enligt branschreglerna.

Kurs 3. Praktisk tillämpning av godkända konstruktioner

Kursen genomförs av leverantörer av godkända system enligt branschreglerna, i samarbete med Byggkeramikrådet.

Plats: Stockholm
Kurs 1: 4 600 kr, 13 januari (19 platser kvar), 10 februari (50 platser kvar), 5 mars (50 platser kvar)
Kurs 2: 3 500 kr, 21 januari (9 platser kvar), 4 mars (40 platser kvar)
Kurs 3: Ingen kostnad

Anmälan: Anmäl dig på Byggkeramikrådets hemsida
Mer information: Klicka här för att läsa mer om kurserna