Information

Vill du snacka med rektorn?

Viktig kunskap: Bas P/Bas U

Välkommen på en viktig utbildningsdag i Bas P/Bas U. Sedan 2011 ska företaget enligt lag ha dokumenterad Bas P/Bas U-kompetens (Byggarbetsmiljösamordnare för Planering & Utförande). Vi kan hjälpa ditt företag att få denna kompetens.

Kursen ger lagstadgade kunskaper och färdigheter i regelverket. Grundutbildningen är på 1 dag + ett arbete före och senast 2 veckor efter utbildningen via webben som kommuniceras ut av kursledare till deltagarna. Vi förutsätter att du har vissa grundkunskaper inom SAM (systematisk arbetsmiljö). Denna grundkunskap får du genom webbutbildningen före kursstart och är nödvändig för att kunna tillgodose sig kunskaperna under kursen.

Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov. Om det godkänns får kursdeltagaren ett intyg. Kursen vänder sig även till handläggare och utförare av mindre och ”enklare” projekt, till exempel områdesförvaltare inom bostadsföretag eller entreprenörer som utför mindre byggreparations-, renoverings-, och/eller underhållsarbeten. Även så kallade ROT-jobb.

Utbildningen omfattar all dokumentation om krävs, inklusive arbetsmiljöverkets författningssamlingar om byggnads- och anläggningsarbete, mallar för arbetsmiljöplaner samt checklistor som används i arbetet med BAS P/BAS U.

Vad händer om man inte tar till sig denna kunskap? 

Om företaget mot all förmodan inte inhämtar denna lagstadgade utbildning så har Arbetsmiljöverket rätt att utdöma ett vitesföreläggande till ert företag. Storleken på detta vitesföreläggande beror på företagets storlek och allvarlighetsgraden om en eventuell olycka inträffar. Vitesföreläggandet kostar mångdubbelt mer än vad utbildningen kostar.

Ur utbildningsinnehållet:

  • Lyftanordningar
  • Ställningsarbete
  • Takarbete
  • Arbetsmiljöverkets tillsyn
  • Byggnads- och anläggningsarbete
  • Riskbedömningar
  • Genomgång av olika checklistor (ADI 617, 539)

När: 5 nov

Var: 100% Proffs Academy i Bandhagen.

Pris: 2 995 kr (ej 100% Proffs-kunder: 3 500 kr).

Utbildare: Arbetsmiljöinspektörer vid Bygg & Järnhandlarskolan.

Anmälan är bindande och anmälningsavgiften är 1 000 kr för 100% Proffs-kunder och 2 000 kr för övriga. Kurstider meddelas inom kort.

Frågor om utbildningen: Dan Johansson: 08-749 49 52.

Våra övriga aktuella utbildningar hittar du här.