Information

Behöver du rådgivning?

Personuppgiftspolicy

I denna personuppgiftspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, vad de används till, rättslig grund för vår behandling, på vilket sätt du som kund/leverantör till oss kan styra över dina personuppgifter och hur du kommer i kontakt med oss.

100 Procent Proffs Trä & Byggvaror AB (556364-9879), 100 Procent Proffs Bandhagen AB (556239-7686) och 100 Procent Proffs Rotebro AB (556715-0262) nedan benämnda (100 Procent Proffs) är personuppgiftsansvarig (PUA) och ansvarar för att behandling sker i enlighet med rådande lagstiftning.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

100 Procent Proffs Trä och Byggvaror AB
Bärbogränd 3
124 32 BANDHAGEN

Telefon: 08-749 49 00
Mail: info@100procentproffs.se

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, registreringsnummer (som kan kopplas till fysisk person) osv.

Vilka uppgifter hanterar 100 Procent Proffs?

De personuppgifter som 100 Procent Proffs samlar in och behandlar om dig som kund kan vara:

 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • E-postadress
 • Registreringsnummer

Hur använder 100 Procent Proffs personuppgifterna?

 1. För att administrera våra avtal med våra kunder
 2. För att kommunicera med kunder via, e-post, telefon, postutskick eller SMS
 3. För att kunna skapa användare i våra kundportaler hos externa leverantörer och därigenom
  kommunicera med kunder och leverantörer
 4. För att upprätthålla historik i vårt CRM system över kunder och leverantörer
 5. För att skicka nyhetsbrev och information till kunder via e-post, postutskick eller SMS
 6. För att fullgöra rättslig förpliktelse i vårt affärssystem

Rättslig grund för 100 Procent Proffs hantering av personuppgifter

Nödvändig behandling för att kunna fullfölja våra avtal med kunder/leverantörer – 100 Procent Proffs hanterar kundens/leverantörens personuppgifter för att kunna fullfölja löpande affärer och det ingångna avtalet (punkt 1 och 5 ovan).

Behandling med stöd av uttryckt samtycke – 100 Procent Proffs hanterar kundens/leverantörens personuppgifter för att kunna kommunicera med kunder/leverantörer på ett effektivt sätt (punkt 2-5 ovan).

Behandling som är nödvändig för att upprätthålla rättslig förpliktelse – 100 Procent Proffs hanterar personuppgifter för att uppfylla bland annat bokföringsskyldigheten i bokföringslagen (punkt 6 ovan).

Överföring av personuppgifter till tredje part och säkerhet

100 Procent Proffs kommer ej att sälja, överlämna eller på annat sätt lämna ut de insamlade personuppgifter till tredje part utöver vad som anges i denna policy såvida vi inte är skyldiga att göra så enligt lag eller till följd av domstolsbeslut. 100 Procent Proffs kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, exempelvis polis eller myndighet om det rör misstanke om brott.

100 Procent Proffs har ett flertal personuppgiftsbiträden (PUB) som kommer att administrera personuppgifter enligt ovan och i enlighet med de personuppgiftsbiträdesavtal som finns mellan vår PUA och våra PUB. PUB har ej rätt att använda kundens/leverantörens personuppgifter på annat sätt än vad som anges i denna personuppgiftspolicy.

100 Procent Proffs värnar om våra kunders och leverantörers integritet och om en hög säkerhet för
personuppgifter.

100 Procent Proffs har vidtagit lämpliga åtgärder för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Lagring och gallring av personuppgifter

100 Procent Proffs lagrar de insamlade personuppgifterna under hela perioden man är kund eller leverantör till oss. Vi lagrar personuppgifterna i enlighet med rådande lagstiftning vilket innebär att personuppgifterna ej lagras längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vissa personuppgifter kan komma att lagras längre med hänsyn till rådande lagstiftning, exempelvis bokföringslagen.

Kunder och leverantörers rättigheter

Som kund eller leverantör till 100 Procent Proffs har man rätt att närsom, utan dröjsmål ta del av de personuppgifter som är lagrade om dig. Som personuppgiftsansvarig är vi juridiskt skyldiga att rätta felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter om de registrerade i våra register.