Information

Vill du veta mer?

100% Proffs Bandhagen solceller
100% Proffs Bandhagen solceller

Hållbarhet

Vi hjälper stans byggproffs att bygga hållbart, och vi vill driva verksamheten så hållbart som möjligt. Här är några exempel på hur vi gör det.

Produkter

När vi köper in produkter granskar vi vilka komponenter som ingår i materialet och produktens miljöpåverkan i stort, till exempel vid tillverkning och transporter.

Vi har tagit fram ett unikt märksystem i våra butiker. Det underlättar för dig att välja produkter med mindre miljöbelastning och som uppfyller externa kravställares regler enligt bland annat Byggvarubedömningen.

100% Proffs är gruppcertifierade enligt ISO 14001.

Så beställer du

Energi

Vi har installerat solceller på taket till anläggningen i Bandhagen. De beräknas producera cirka 112 500 kWh/år. Det täcker 30% av vårt eget effektbehov och levererar även tillräckligt till elnätet för att försörja ett antal villor i närområdet.

Kom gärna in på en kaffe om du vill veta mer! Kaffet kan mycket väl vara bryggd med stockholmsk solenergi.

Se produktionen här