Information

Vill du veta mer?

100% Proffs byggvaruhus levererar skruv, golv, isolering, plywood, gipsskivor, verktyg, arbetskläder m.m. till Stockholms snickare och andra byggproffs.
100% Proffs byggvaruhus levererar skruv, golv, isolering, plywood, gipsskivor, verktyg, arbetskläder m.m. till Stockholms snickare och andra byggproffs.

Hållbarhet

Vid inköp av produkter granskar vi vilka komponenter som ingår i materialet och produktens miljöpåverkan i stort, till exempel vid tillverkning och transporter.

Vi har tagit fram ett unikt märksystem i våra butiker som underlättar ditt val av produkter med mindre miljöbelastning och som uppfyller externa kravställares regler enligt bland annat Byggvarubedömningen.

Alla avtalsleverantörer är även miljödeklarerade genom vårt medlemskap i Sveriges största inköpssamverkan för byggmaterial – Woody. Medlemskapet i Woody garanterar konkurrenskraftiga inköpspriser och att barnarbete, slaveri och skövling av regnskog med mera inte får förekomma i framställningen.

100 % Proffs är dessutom gruppcertifierade enligt ISO 14001.

Så beställer du