Öppettider i pingst

Fram till 30-årsåldern var Jesus byggare. Med tanke på hans drastiska karriärbyte finns det anledning att misstänka att han var amatör.
Vi firar pingst från fredag 2 juni kl 15:00. Välkommen åter på måndag 5 juni 06:00–15:00!