Information

Vill du veta mer om våra produkter?

100% Proffs byggvaruhus levererar skruv, golv, isolering, plywood, gipsskivor, verktyg, arbetskläder m.m. till Stockholms snickare och andra byggproffs.
100% Proffs byggvaruhus levererar skruv, golv, isolering, plywood, gipsskivor, verktyg, arbetskläder m.m. till Stockholms snickare och andra byggproffs.

Produkter

Professionellt byggande kräver material som bland annat klarar konsumenttjänstlagens tioåriga reklamationstid. Därför arbetar vi uteslutande med högkvalitativa trä- och byggvaror från marknadens ledande leverantörer.

100% Proffs kombinerar unikt produktkunnande med brett sortiment som omfattar över 100 000 artiklar. Mer än 5 000 artiklar finns alltid i lager, och icke lagerförda byggvaror tar vi hem efter dina önskemål.

Så beställer du

TRÄVAROR MED HÅLLBARA DIMENSIONER

För att du ska kunna leverera en byggstandard som uppfyller kraven i Hus-AMA prutar vi inte på dimensionerna eller kvaliteten på byggvarorna. Bärläkt mäter till exempel 25 mm och inte 23 mm. Reglar håller kvalitet G4-2 enligt Svensk Standard SS-EN-1611-1. Impregnerade reglar i dimensionerna 45×145 och uppåt lagerhålls i impregneringsklass A. Regelvirke i dimensioner fr.o.m. 45×95 är konstruktionsvirke C24. (Vissa kortreglar är undantagna). Övriga byggvaror är minst CE-märkta enligt EU-norm.

MILJÖANSVAR

Vid inköp av produkter granskar vi vilka komponenter som ingår i materialet. Vi granskar också produktens miljöpåverkan i ett större perspektiv, till exempel vid tillverkning och transporter. För att göra det enkelt för dig att göra ett medvetet val har vi tagit fram ett märksystem i våra butiker och på våra orderdokument, baserat på Byggvarubedömningen.

Så beställer du