Information

Behöver du rådgivning?

Materialbrist

Så hanterar vi materialbristen

Materialbrist

Vår bransch byggsektorn har till skillnad från många andra klarat pandemin oerhört bra. Men den ökade efterfrågan på material och stopp i vissa produktionsled har lett till prisökningar och leveransproblem.

När efterfrågan på byggmaterial ökade samtidigt som pandemin ledde till nedstängningar i många länder skapade det leveransproblem för leverantörer och tillverkare.

Det har lett till stora prishöjningar och inskränkningar i utbudet. Det är mest tydligt inom:

  • Trä och träbaserade skivor
  • Cellplast och stålreglar
  • Byggfolie, emballage och plast

Efterfrågan på träprodukter är större än tillgången. Inte bara i Sverige utan i hela världen. Risken för brist gäller framför allt tryckimpregnerade produkter och träbaserade skivor, särskilt OSB men även plywood.

Inom cellplast råder akut brist på delar i råvaran och vi har fått prisökningar på 50% sen årsskiftet. Tillgång på stål och reglar är också ansträngd och priserna har ökat med närmare 25% sen årsskiftet.

Inom byggfolie, emballage och plats är råvarubristen påtaglig och priserna stiger ofta flera gånger per månad.

Din tillgång är högsta prio för oss
Vi har säkerställt tillgången för våra befintliga kunder med begränsningar i urvalet av virkeslängder och med reservation för leveranstider. Prisjusteringar kan vi inte påverka men vi tackar alltid nej till nya kunder och projekt så att du som är kund inte ska sakna något till dina projekt.

Vi har med andra ord det mesta men kan inte alltid tillgodose alla förfrågningar på specifika längder och mått eftersom vi och hela branschen är begränsade till det som finns på marknaden.

Hör av dig i god tid
I den här situationen är det extra viktigt att du som är kund hör av dig i så god tid som möjlig och försöker ligga före i din planering. Vi finns till för dig och gör allt vi kan för att dina projekt ska kunna rulla så smidigt och normalt som möjligt.

Amatörer får förstås i vanlig ordning bege sig till en amatöraffär för att köpa material till sina sommarprojekt.