Information

Nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Utbildar byggproffs utifrån verkligheten

Gott fika och träffa proffsiga byggare är några anledningar till att Nicklas Larsson utbildar byggproffs i säkerhet och bra arbetsmiljö. Han är VD för Säkerhetsutbildningar.

Hur viktigt är det att byggare har rätt utbildning och certifikat?
För mig handlar det främst om kompetens, riskbedömning och en sund inställning till säkert arbete. Allt arbete och alla moment ska bedömas utifrån risker, och sen bör byggföretagen ta hjälp för att skaffa rätt utbildningar och certifikat.

Vad kan hända annars?
Det absolut värsta är ju om någon skadas eller förolyckas på grund av bristande säkerhet och utbildning. I övrigt kan det handla om lägre ersättningar från försäkringsbolag eller att man måste betala stora skadestånd.

Vilka utbildningar eller certifikat är viktigast att ha?
Det är så beroende på vad man gör och vilka risker man utsätts för i arbetet. De utbildningar och certifikat som vi kör mest är hjärt-lungräddning med hjärtstartare, heta arbeten, fallskydd och säkra lyft.

Varför gör du detta?
Jag vill utveckla utbildningar utifrån byggarnas verklighet, så att utbildningarna fungerar i praktiken. Det känns också givande och kul att träffa så mycket proffsiga människor och sprida viktiga budskap.

Ni har ju samarbetat med 100% Proffs i ungefär 5 år. Varför gör ni det?
Just för att både arrangör och byggföretagen är proffs. Deltagarna är intresserade och vill bli legender, och vi är alltid i fräscha och funktionella lokaler. Dessutom får vi riktigt gott fika!

Vilket är ditt viktigaste tips till Stockholms byggproffs?
Liv före egendom! Fundera på val av metod och verktyg utifrån uppgift. Oftast finns det andra sätt eller lösningar som innebär mindre risk om man ändrar sitt arbetssätt lite grann.

Vill du ha tips om vilka utbildningar ditt företag kan behöva för att arbeta hållbart och säkert? Prata med Dan Johansson på 08-749 49 52 eller maila dan.johansson@100procentproffs.se

Se våra utbildningar här