Gilla 100% Proffs på Facebook
Gilla 100% Proffs på Facebook


Varumärkesbarometern

I april 2016 genomförde SveMa sin undersökning Varumärkesbarometern. 781 personer i byggbranschen besvarade frågor om 100% Proffs. Delar av resultatet kan du ladda ner här.

De respondenter som har valt att inte svara har vi plockat bort från statistiken. Alla procentenheter (utom 100% Proffs) är är avrundade till närmaste heltal.